Навигация
Your Cart

За вратите

Как да измерите правилно отвора за вратите си сами

1. Ширина - измерете касата на минимум 3 точки за да сте сигурни, че най-тясната и най-широката част са измерени.

2. Височина - Измерете височината на 2 места.

3. Ширина на зид - Повечето от нас не взимат под внимание тези размери, но те са много важни за избора на каса и ценообразуване, тъй като това е един от основните фактори за цената. Отново се взимат мерките на поне 3 места от всяка страна, за да сте сигурни, че няма да вземете каса, която няма да успее да покрие вашата стена добре.

4. Имайте в предвид, че за височината и ширината са Ви необходими поне по 1 см. от всяка страна над касата. Така например за врата с каса 88 на 201 см. на вас ще ви бъде необходим отвор от 90 на 202 см.

Опция монтаж

Ние работим с доказани професионалисти в монтажа на входни и интериорни врати. След като уточним моделите на вратите, те ще дойдат да вземат точните размери, като тази услуга е безплатна за рамките на града, както и ще Ви обяснят любезно какви са необходимите процедури съпътстващи поставянето на вратите Ви. Накрая ще изберем най-подходящия ден за монтаж, съобразен с вашето свободно време и ангажименти.