Навигация
Your Cart

Течност за чистачки зимна готова SEVAN SW25 -25°С 4l

Течност за чистачки зимна готова SEVAN SW25 -25°С 4l
Течност за чистачки зимна готова SEVAN SW25 -25°С 4l
16.35 лв.
14.85 лв.
VIP цена
Без данък: 16.35 лв.
 • Наличност: Продуктът се актуализира!
 • Каталожен номер: 20123920
 • EAN: 3800231491281
 • Зимна течност Sevan SW25 готова ЕТАНОЛ -25°С 4л
  Приложение:
  Бързо отстранява масло, сажди, сол и други замърсявания, типични за зимните условия. Не уврежда боята, гумените уплътнения, и пластмасовите частици. Подходяща е за поликарбонатни и ветрилообразни спрей дюзи.SEVAN® WINTER WINDSCREEN CLEANER SW -25 е с максимална почистваща сила за безупречна видимост през зимата с помощта на нанотехнологията. Осигурява кристална чистота на стъклото за секунди. Изключително икономична.
 • Внимание:
  H225 Силно запалими течност и пари.
 • Препоръки за безопасност:
  Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци. EUH210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
 • Съхранение:
  Срок на съхранение: 5 г. от датата на производство.
Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!