Навигация
Your Cart

Антифриз концентрат син SEVAN -72°С 5l

Антифриз концентрат син SEVAN -72°С 5l
Антифриз концентрат син SEVAN -72°С 5l
26.49 лв.
22.99 лв.
VIP цена
Без данък: 26.49 лв.
 • Наличност: Oчаквана доставка
 • Каталожен номер: 20123922
 • EAN: 3800231491038
 • Антифриз SEVAN концентрат -72°С 5л
  Приложение:
  SEVAN® АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -72C се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили. Подходящ е за съвременни двигатели и за двигатели с алуминиева охладителна система.
 • Внимание:
  H302 Вреден при поглъщане. H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода. Н373 Причинява увреждане на бъбреците при продължителна или многократна експозиция.
 • Препоръки за безопасност:
  Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. P103 Преди употреба прочетете етикета. P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение. P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. P330 Изплакнете устата. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.

Напишете отзив

Лош Добър
Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!