Навигация
Your Cart

Уважаеми клиенти, все още работим над сайта. Моля да ни извините за допуснати грешки или несъответствия!

За вратите

Как да измерите правилно отвора за вратите си сами

1. Ширина - измерете касата на минимум 3 точки за да сте сигурни, че най-тясната и най-широката част са измерени.

2. Височина - Измерете височината на 2 места.

3. Ширина на зид - Повечето от нас не взимат под внимание тези размери, но те са много важни за избора на каса и ценообразуване, тъй като това е един от основните фактори за цената. Отново се взимат мерките на поне 3 места от всяка страна, за да сте сигурни, че няма да вземете каса, която няма да успее да покрие вашата стена добре.

4. Имайте в предвид, че за височината и ширината са Ви необходими поне по 1 см. от всяка страна над касата. Така например за врата с каса 88 на 201 см. на вас ще ви бъде необходим отвор от 90 на 202 см.

Опция монтаж

Ние работим с доказани професионалисти в монтажа на входни и интериорни врати. След като уточним моделите на вратите, те ще дойдат да вземат точните размери, като тази услуга е безплатна за рамките на града, както и ще Ви обяснят любезно какви са необходимите процедури съпътстващи поставянето на вратите Ви. Накрая ще изберем най-подходящия ден за монтаж, съобразен с вашето свободно време и ангажименти.