Снимка преди започването на ремонта


Снимки след ремонта: